Модели

Assistenz-Systeme

Notfall-Assistent

Системот за помош во итен случај интервенира, ако возачот не е способен за
возење. Доколку одреден период не се вршат движења на воланот и нема друга акција на возачот, се огласува звучен предупредувачки сигнал. Ако возачот не реагира на него, системот активира мало "скршнување" на возилото. Доколку возачот сè уште не реагира, системот за помош во итен случај го запира возилото до состојба на мирување и автоматски ги вклучува трепкачите за предупредување.

Системот за помош во итен случај делува заедно со автоматскиот менувач DSG, адаптивниот уред за регулирање на брзината и системот за помош при одржување на коловозната лента.

Оваа страница е дополнителен дел од почетната страница. Кликнете на копчето за да се вратите кон почената.

Назад кон претходната страна