Модели

Нови возила Овде ќе го пронајдете Вашиот најнов посакуван модел

Следно
k

Конфигуратор

Составете ја Вашата ŠKODA индивидуално според Вашите идеи. Само по наколку кликови ќе донзаете како изгледа Вашето посакувано возило и како е опремено, колку чини, како можете да го финансирате,... 

Тест возење

"Искусете" ги предностите на Вашиот посакуван модел на ŠKODA.

Новости и акции

Информирајте се кои атрактивни понуди моментално се нудат за Вашиот посакуван модел.