Модели

Предности на сервисните работилници за брендот

o

Зошто сервис во Вашата сервисна работилница на Škoda?

Да се вози Škoda значи да се патува безбедно и комфорно. Значаен фактор за овозможувањето на безбедноста на Вашата Škoda и за задржувањето на вредноста е сервисот во Вашата Škoda сервисна работилница.

Предности:

Редовниот сервис не е добар само за Вашата Škoda, туку и за Вашата мобилност.
За да избегнете непредвидени трошоци, Вашиот Škoda сервис однапред ќе Ви каже што и колку ќе чини.