Модели
Мени
Path 2@2x

Предности на сервисните работилници за брендот

k

Зошто сервис во Вашата сервисна работилница на ŠKODA?

Да се вози ŠKODA значи да се патува безбедно и комфорно. Значаен фактор за овозможувањето на безбедноста на Вашата ŠKODA и за задржувањето на вредноста е сервисот во Вашата ŠKODA сервисна работилница.

Предности:

Редовниот сервис не е добар само за Вашата ŠKODA, туку и за Вашата мобилност.
За да избегнете непредвидени трошоци, Вашиот ŠKODA сервис однапред ќе Ви каже што и колку ќе чини.