Модели

Поправка на ветробрански стакла

o

Clever Repair

Со Clever Repair малите оштетувања од удар најчесто може да се поправат без да се менува ветробранското стакло.

Предности:

  • Кратко времетраење на поправката
  • Ниски трошоци
  • Оптимални резултати
  • Осигурувањата најчесто се откажуваат од партиципацијата во трошоците

Предуслови:

  • Дијаметарот на удреното место не смее да биде поголем од 5 mm.
  • Не смее да биде оштетена меѓуфолијата и/или внатрешното стакло. 
  • Пукнатините коишто излегуваат од удреното место не смее да бидат подолги од 50 mm и не смее да се наоѓаат на работ на стаклото. 
  • Нечистотијата и влагата не смее да бидат многу длабоко навлезени.

Стапете во контакт со Вашиот Škoda салон!

По визуелната проверка, Вашиот Škoda салон со задоволство ќе Ви даде понуда.