Модели
Мени
Path 2@2x

ŠKODA термин за сервис Договорете термин за сервис на ŠKODA!

k

Да се вози ŠKODA значи да се патува безбедно и комфорно. Значително за овозможувањето на безбедноста на Вашата ŠKODA и за задржувањето на нејзината вредност е сервисирањето во Вашите сервисни работилници на брендот ŠKODA.

На располагање Ви стојат 4 ŠKODA сервиси:

 

PORSCHE SKOPJE

бул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје 
Телефон: 02 2603-756 
Факс: 02 2626-466 
e-mail адреса: office(kwfat)porsche.com(kwfdot)mk

DE LUXE - AUTO

ул. 500  бр.55, 1300 Куманово 
тел: 031 444 999 
факс: 031 431 432 
Е-пошта: info(kwfat)deluxe.com(kwfdot)mk 

MKM Ауто 

Магистрален пат A4 бб, Струмица
тел/факс: 034 346 676
Сервис: 034 32 33 44 
Е-Пошта: salon(kwfat)mkmauto(kwfdot)mk

ЈОСИФОВ АУТО

Довлеџик бб, Битола 
тел: 047 241 515 
факс: 047 241 515 
Е-Пошта: auto(kwfat)josifov.com(kwfdot)mk