Модели

Советник за незгоди

o

Советник за незгоди

 1. Облечете го предупредувачкиот елек.
  Управувачите на моторни возила при поставувањето на триаголникот за предупредување на патишта вон населени места мора да носат предупредувачки елек. На автопат или пат резервиран за моторен сообраќај, носењето предупредувачки елек е задолжително доколку возачот го напушти возилото и се задржува на коловозот или на лентата за дефекти.
 2. Обезбедете го местото на незгодата.
 3. Правилно поставување на триаголникот за дефект.
  Тој мора да се постави така што откако ќе се препознае триаголникот, а не дури откако ќе се помине покрај него, ќе има доволно време и простор за избегнување или сопирање. Триаголникот мора да стои близу работ на коловозот на страната на коловозот на којашто возилото запрело.
 4. Однесете ги патниците во возилото на безбедно место.
 5. Пружете прва помош.
  Доколку некој се повредил при незгодата, мора да се пружи прва помош.
 6. Оставете го возилото во позиција на незгодата.
  Доколку не се направи масивно попречување на сообраќајот. Во спротивно, по судирот веднаш ослободете го местото на незгодата за да се избегне карамбол или долг застој.
 7. Обезбедете докази.
  Тоа значи да побарате лични податоци од сведоците или веднаш да направите, фотографии, скици и слично од незгодата.
 8. Пополнете европски записник за незгодата.
 9. Известете ги спасувачките служби и извршните власти.

Вашиот Škoda салон го врши процесирањето на осигурувањето за Вас!

Паметен совет

Останете секогаш мобилни со Škoda гаранцијата за мобилност плус! Како оди тоа? Сосема едноставно, Škoda гаранцијата за мобилност плус ја добивате бесплатно автоматски со секое ново возило и со секој  контролен сервис преку салон на Škoda во Австрија, Škoda гаранцијата за мобилност плус автоматски се продолжува без дополнителни трошоци.

Водич за службите за спасување

Овој водич е изготвен исклучиво за службите за спасување, коишто располагаат со специјална обука за областа на пружање техничка помош по сообраќајни незгоди, па со тоа ги познаваат и активностите опишани во овој водич.

Освен тоа, водичот содржи информации за возила коишто се наменети за продажба во ЕУ. Освен за нив, водичот не содржи информации за возила коишто се наменети за продажба вон Европската Унија. Спецификациите и посебните опреми на возилата на Škoda, како и понудата на возила на Škoda Auto a.s. постојано подлежат на евентуални измени. Поради тоа, Škoda изречно го задржува правото на приспособувања односно измени на содржината на овој водич. Доколку се извршат измени во овој водич, ќе биде дадена напомена на оваа страница.

Ве молиме внимавајте:
Оваа документација е изготвена исклучиво за службите за спасување, коишто имаат специјална обука за пружање техничка помош по сообраќајни незгоди, а со тоа ги познаваат и активностите поврзани со неа.

Информациите коишто ги содржи овој водич не се наменети за крајните клиенти и исто така не се наменети за сервисните работилници и дилерите. Крајните клиенти во прирачниците за конкретните возила на Škoda може да добијат детални информации за функциите на возилото и за важните безбедносни напомени за безбедноста на возилото и на патниците. Сервисните работилници и дилерите добиваат информации за поправките преку ним познатите извори.

Тука преземете ги информациите:

Водич за службите за спасување
pdf (20 MB)