Škoda CONNECT

РЕГИСТРАЦИЈА И АКТИВАЦИЈА

Креирање на кориснички профил

Škoda Connect е достапен преку апликацијата MyŠkoda, skoda-connect.com или веб-страницата на импортерот.

1. Внесете ја вашата е-пошта и кликнете на Next.

2. За користење на вашиот Škoda ID повторно внесете ја вашата е-пошта.

3. Внесете ја вашата лозинка и кликнете на "Create".

4. Потврдете ги Условите и приватноста со кликнување на копчето "Accept".

5. Одете на е-поштата и потврдете го вашиот нов Škoda ID.

6. Кликнете на "Allow" за да пристапите до следните информации.

7. Кликнете на копчето "+ADD".

8. Внесете го VIN-бројот на возилото. Можете да го направите ова со сликање на VIN или со рачно внесување.

9. Кликнете на "CONTINUE".

10. Внесете ја тековната километража на возилото. Потоа кликнете на "PLACE ORDER".

11. Проверете дали се согласувате со правата за користење и обработка на лични податоци.

12. Комплетирајте ја регистрацијата.

13. Видете ги информациите за вашата нарачка и достапните услуги и кликнете на "PLACE ORDER" за да продолжите.

14. На следната страница ќе ја видите шифрата за регистрација. Ова мора да биде внесено во инфо-забавниот систем на вашето возило за да ве потврди како сопственик на возилото и да воспостави врска помеѓу вашето возило и вашата корисничка сметка.

15. На следната страница, потребно е да ги имате двата клуча во возилото. Копчето за "отклучување" треба да се притисне на двата клуча за да ве потврди дека сте сопственик на возилото и да воспоставите врска помеѓу вашето возило и вашата корисничка сметка.

Регистрација и активација во возилото

Преглед на активација по модел