Porsche Leasing Македонија

Skoda е партнер на ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ. Тоа значи дека финансирањето на Вашиот Skoda е во рацете на професионалци.

www.porscheleasing.com.mk