Модели

Škoda Superb Безбедносни асистенти

Front Assist

Front Assist е систем за безбедност со алармирање при судир. Соочен со неизбежен судир, ги применува сопирачките за да ги минимизираат последиците. Исто така, извршува итен стоп ако пешак се обиде да го премине патот на автомобилот.

Škoda Superb Безбедносни асистенти

Side Assist

Благодарение на двата сензори во задниот дел на автомобилот, Side Assist детектира возила што се приближуваат одзади или кои се приближуваат во мртвиот агол на автомобилот. Вие сте информирани за ова користејќи LED сигнал од внатрешната страна на куќиштата на ретровизорите. Side Assist може да открие возила на оддалеченост до 70 m, и исто така, ефикасно ве предупредува за опасни ситуации на автопати и двојни коловози.

Škoda Superb Безбедносни асистенти

Lane Assist

Оваа функцијата може да ви каже кога ненамерно ќе отпаднете од коловозната лента. Активен е на брзина над 65 km/h, под услов да има препознатливи ознаки на лентата на патот и индикаторот да не е вклучен пред преминувањето на ознаката.

Оваа страница е дополнителен дел од почетната страница. Кликнете на копчето за да се вратите кон почената.

Назад кон претходната страна