Модели

ŠKODA продолжена гаранција®

Со паметната ŠKODA продолжена гаранција® не мора од ништо да се откажувате.

Доколку се одлучите за паметната ŠKODA продолжена гаранција® при купуавњето ново возило, гаранцијата се продолжува за уште 4 години*.

Но, тоа не е се што добивате

Подобра заштита од ризици и поголема контрола врз трошоците: ефикасна заштита од неочекувани трошоци за поправка, а со тоа и поголема контрола врз трошоците.

Долготрајно задржување на квалитетот: Вашата ŠKODA останува оригинал и доколку настане случај. Евентуалните зафати опфатени со гаранцијата се извршуваат од обучени техничари на ŠKODA и со оригинални делови на ŠKODA.

Зголемување на атрактивноста на возилото: ŠKODA продолжената гаранција® е поврзана со возилото и може да помогне во задржувањето на вредноста при продавање на истото.

Времетраење

Покрај двете години гаранција на производителот, ŠKODA продолжената гаранција® важи 4 години.

Искористете ги нашите атрактивни цени**

 

CITIGO
 - 4 год./ 60.000 км за 100 €
 - 4 год./ 90.000 км за 150 €
 - 4 год./ 120.000 км за 200 €

FABIA   
 - 4 год./ 60.000 км за 130 €
 - 4 год./ 90.000 км за 200 €
 - 4 год./ 120.000 км за 270 €

RAPID 
 - 4 год./ 60.000 км за 180 €
 - 4 год./ 90.000 км за 280 €
 - 4 год./ 120.000 км за 360 €

OCTAVIA FL  
 - 4 год./ 60.000 км за 240 €
 - 4 год./ 90.000 км за 360 €
 - 4 год./ 120.000 км за 470 €

SUPERB   
 - 4 год./ 60.000 км за 250 €
 - 4 год./ 90.000 км за 380 €
 - 4 год./ 120.000 км за 500 €

KAROQ 
 - 4 год./ 60.000 км за 240 € 
 - 4 год./ 90.000 км за 360 €
 - 4 год./ 120.000 км за 480 €

KODIAQ 
 - 4 год./ 60.000 км за 250 € 
 - 4 год./ 90.000 км за 380 €
 - 4 год./ 120.000 км за 500 €

 

ŠKODA продолжената гаранција® може за одреден надомест да се склучи за секој модел на ŠKODA само при купување ново возило кај овластен партнер на ŠKODA. Други информации ќе добиете во брошурата за ŠKODA продолжена гаранција® или во Вашиот салон на ŠKODA.