Модели

Škoda Scala Easy Parking

Park пилот

Пилотот полу-автоматски го маневрира возилото во и од паралелни паркинг места. Системот му помага на возачот со автоматско вршење на оптимални маневри на управувачот за паркирање точно измеѓу линиите, возачот треба само да забрзува и сопира.

Škoda Scala Easy Parking

Rear Traffic Alert

При излегување од паркираната позиција, Rear Traffic Alert препознава возила кои ви се приближуваат од страните. Акустичен сигнал го предупредува возачот. "Критичната страна" прво е покажана во жолто, а потоа во црвено на вашиот дисплеј. При потреба, автоматски се активираат и сопирачките.

Škoda Scala Easy Parking

Manoeuvre Assist

За да ги избегнете оние паркинг ситуации кога нема навремено да сопрете при сигнализација на предните и задните сензор, Scala вклучува Manoeuvre Assist, финкција која го сопира возилото со цел да избегне несакан судир.

Škoda Scala Easy Parking

Задна Камера

Обезбедува сигурност и ориентација при паркирање наназад. Системот го прикажува просторот зад автомобилот и ја означува линијата на возење врз основа на ширината на возилото.

Škoda Scala Easy Parking

Сензори

Системот предупредува на потенцијален ризик од судир при паркирање со преземање податоци од сензорите, возните параметри и аголот на управувачот.

Оваа страница е дополнителен дел од почетната страница. Кликнете на копчето за да се вратите кон почената.

Назад кон претходната страна