Модели

Assistenz-Systeme

Stau-Assistent

Кај возила со менувач со двојна спојка (DSG), возењето во ситуации на застој се олеснува преку системот за помош при застој. Тој го управува моторот, сопирањето и функцијата на управувачот и на тој начин се грижи за тоа, возилото да појде и запре соодветно на движењата на околните возила, и да ја смени насоката на возење. Возачот треба само да го држи воланот со рацете. Системот за помош при застој е активен, ако регулирањето на растојанието (ACC) и системот за помош при одржување на коловозната лента се автоматски вклучени.

Оваа страница е дополнителен дел од почетната страница. Кликнете на копчето за да се вратите кон почената.

Назад кон претходната страна