Модели

Assistenz-Systeme

Proaktiver Insassenschutz

Овој систем ја координира функцијата на одредени безбедносни системи во возилото, за да се намалат последиците од ситуациите на незгода и опасност.

Има две нивоа на заштита на системот за проактивна заштита на патниците, зависно од функциите што се инсталирани во Superb:

1. ниво на заштита

При нестабилни возни ситуации, сигурносните појаси на предните седишта се затегнуваат. Освен тоа, системот, делувајќи заедно со системот за електронска контрола на стабилизирањето (ESC) речиси ги затвора страничните прозорци, а лизгачкиот покрив целосно. На тој начин се спречува да навлезат туѓи тела во внатрешноста на возилото.

2. ниво на заштита

За второто ниво системот ги користи радарските сензори на автоматското регулирање на растојанието напред на возилото за да предвиди навремени реакции.

Оваа страница е дополнителен дел од почетната страница. Кликнете на копчето за да се вратите кон почената.

Назад кон претходната страна