Модели

Assistenz-Systeme

Spurwechsel-Assistent

Системот за помош при менување на коловозната лента препознава возила во мртвиот агол и го предупредува возачот преку приказ во надворешниот ретровизор за потенцијалната опасна ситуација. Притоа, два радарски сензори во долниот дел на задните браници ја набљудуваат областа покрај и до 20m зад возилото. Зависно од оддалеченоста и од брзината на околните возила, системот одлучува, дали ќе му напомене на возачот за можната опасност со визуелни односно звучни сигнали.

Оваа страница е дополнителен дел од почетната страница. Кликнете на копчето за да се вратите кон почената.

Назад кон претходната страна