Модели

Škoda Karoq асистент за безбедност

Предупредување за далечина со систем за заштита на пешаци

Предупредувањето за далечина "Front Assist" е систем за предупредување за судир. Доколку не може да се избегне судир, овој безбедносен асистент сопира за да ги намали последиците. Системот ќе изврши и итно сопирање доколку пешак опасно ја премине патеката пред возилото.

Škoda Karoq асистент за безбедност

Проактивен систем за заштита на патниците

Доколку претстои фронтален судир, овој безбедносен систем проактивно ги затегнува безбедносните ремени и ги затвора електричните странични прозорци (со отвор од 5 cm) и панорамскиот покрив за да ги минимизира можните ризици и да ги подготви патниците за удар.

Оваа страница е дополнителен дел од почетната страница. Кликнете на копчето за да се вратите кон почената.

Назад кон претходната страна