Модели

ŠKODA KAROQ SCOUT Паркирањето е олеснето

Систем за помош во управување при паркирање

Со системот за помош во управување при паркирање ќе можете да паркирате без проблеми и во најтесните празни места. Тој помага при пронаоѓањето на соодветно место за паркирање и го паркира возилото во попречни и надолжни празни места во однос на коловозот. За местата за паркирање кои лежат надолжно во однос на коловозот потребно е да бидат само 60 cm подолги од возилото.

ŠKODA KAROQ SCOUT Паркирањето е олеснето

Систем за помош при излегување од место за паркирање

Како дел од системот за менување на коловозна лента, системот за помош при излегување од место за паркирање ги користи истите радарски сензори и помага при излегување од место за паркирање со возење наназад. При непосредна опасност тој дури може и автоматски за запира.

ŠKODA KAROQ SCOUT Паркирањето е олеснето

Камера за помош при возење наназад

Камерата за помош при возење наназад дава поглед на просторот зад вас и ви ги прикажува коловозните ленти земајќи ја предвид ширината на возилото.

Оваа страница е дополнителен дел од почетната страница. Кликнете на копчето за да се вратите кон почената.

Назад кон претходната страна