Модели

ŠKODA FABIA Combi Системи за помош

Front Assistant

Уште еден ангел чувар во возилото е Front Assistant системот за помош при вонредно сопирање. Тој ви помага, така што ги набљудува случувањата пред возилото и ве предупредува за претсојната опасност. Освен тоа, тој може и самостојно да го активира сопирањето, за да ги намали последиците од незгодата или дури сосема да ја спречи.

ŠKODA FABIA Combi Системи за помош

Асистент за предупредување од замор

Подобрувач на расположение: системот за препознавање умор ги проценува податоците на сензорите на управувачот, за да го препознае начинот на однесување на возачот, којшто може да упатува на умор. Доколку се препознае умор, Maxi Dot дисплејот преку визуелен   сигнал бара од возачот да направи пауза.

ŠKODA FABIA Combi Системи за помош

Асистент за долги светла

Асистентот за долги светла соодветно ситуацијата автоматски ги уклучува или исклучува светлата.

ŠKODA FABIA Combi Системи за помош

Blind Spot Detect

Асистентот за предупредување на возила од мртов агол помага да возачот безбедно направи промена на коловозната лента. Радарот со два сензори се наоѓа на долниот дел од задниот браник и опфаќа зона од 20м позади возилото.

Оваа страница е дополнителен дел од почетната страница. Кликнете на копчето за да се вратите кон почената.

Назад кон претходната страна