Модели

ŠKODA FABIA Избор на фелни:

15" Челични фелни - DENTRO

ŠKODA FABIA Избор на фелни:

15" Челични фелни - COSTA

ŠKODA FABIA Избор на фелни:

15" Алуминиумски фелни - MATONE

ŠKODA FABIA Избор на фелни:

15" Алуминиумски фелни - CYGNUS

ŠKODA FABIA Избор на фелни:

16" Алуминиумски фелни - VIGO

ŠKODA FABIA Избор на фелни:

16" Алуминиумски фелни - VIGO црвени

ŠKODA FABIA Избор на фелни:

16" Алуминиумски фелни - VIGO бели

ŠKODA FABIA Избор на фелни:

16" Алуминиумски фелни - VIGO црни

ŠKODA FABIA Избор на фелни:

17" Алуминиумски фелни - CAMELOT

ŠKODA FABIA Избор на фелни:

17" Алуминиумски фелни - SAVIO

Оваа страница е дополнителен дел од почетната страница. Кликнете на копчето за да се вратите кон почената.

Назад кон претходната страна