INFOTAINMENT ONLINE

Кон пакетот Infotainment Online припаѓаат и голем број на услуги за состојбата на сообраќајот, вести или временска прогноза. Во видеото ќе погледнете уште што сè е можно.

Infotainment Online