Порше Македонија ДООЕЛ.

 

Генерален увозник за Škoda

PORSCHE MACEDONIA
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје
МАКЕДОНИЈА

тел:      00 389 22 62 62 66
факс:    00 389 22 62 64 66
e-mail: office@porsche.com.mk